၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် နေ့သင်တန်း ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း


ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်များ၊ ပညာရေးကောလိပ်များ၏ အထူးပြုဘာသာရပ်များအတွက် ပထမနှစ် နေ့သင်တန်းများကို (၂-၁၂-၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀၁၉ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ အောင်မြင်သူများ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ် နေ့သင်တန်းဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်းကို (၂၅-၁၀-၂၀၁၉)ရက်နေ့မှစပြီး သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ဒီဂရီကောလိပ်၊ ကောလိပ်အသီးသီးတွင် ကြေညာထားမည်ဖြစ်ပါသည်။

၁။ သီးခြားရွေးချယ်သည့် တက္ကသိုလ်များ

၂။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များ

၃။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ

၄။ စစ်ကိုင်းပညာရေးတက္ကသိုလ်

၅။ မုံရွာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

၆။ မိတ္ထီလာစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်

၇။ ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံတက္ကသိုလ်များ

၈။ ပညာရေးကောလိပ်များ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *