အဆင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာန

ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်များ

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
မြန်မာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာတက္ကသိုလ်
ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
မန္တလေးကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မန္တလေး)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပြည်)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မအူပင်)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ဟင်္သာတ)
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပုသိမ်)
၁၀ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (တောင်ငူ)
၁၁ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (သထုံ)
၁၂ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ဘားအံ)
၁၃ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မုံရွာ)
၁၄ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မိတ္တီလာ)
၁၅ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မကွေး)
၁၆ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပခုက္ကူ)
၁၇ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (တောင်ကြီး)
၁၈ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (လားရှိုး)
၁၉ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (လွိုင်ကော်)
၂၀ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ထား၀ယ်)
၂၁ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ပင်လုံ)
၂၂ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မြစ်ကြီးနား)
၂၃ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မြိတ်)
၂၄ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ဗန်းမော်)
၂၅ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ကလေး)
၂၆ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (စစ်တွေ)
၂၇ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (ကျိုင်းတုံ)