ဝိဇ္ဇာ/သိပ္ပံ တက္ကသိုလ်/ဒီဂရီကောလိပ်/ကောလိပ်များ

မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်
တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်
ဒဂုံတက္ကသိုလ်
မကွေးတက္ကသိုလ်
ပုသိမ်တက္ကသိုလ်
စစ်တွေတက္ကသိုလ်
မုံရွာတက္ကသိုလ်
မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်
တောင်ငူတက္ကသိုလ်
၁၀ပြည်တက္ကသိုလ်
၁၁ထားဝယ်တက္ကသိုလ်
၁၂ရတနာပုံတက္ကသိုလ်
၁၃ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတက္ကသိုလ်
၁၄မိတ္ထီလာတက္ကသိုလ်
၁၅ပခုက္ကူတက္ကသိုလ်
၁၆ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်
၁၇ကျောက်ဆည်တက္ကသိုလ်
၁၈ဟင်္သာတတက္ကသိုလ်
၁၉မအူပင်တက္ကသိုလ်
၂၀ပင်လုံတက္ကသိုလ်
၂၁ဘားအံတက္ကသိုလ်
၂၂ကလေးတက္ကသိုလ်
၂၃မြိတ်တက္ကသိုလ်
၂၄လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်
၂၅လားရှိုးတက္ကသိုလ်
၂၆ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်
၂၇ဗန်းမော်တက္ကသိုလ်
၂၈ပဲခူးတက္ကသိုလ်
၂၉ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်
၃၀ရေနံချောင်းဒီဂရီကောလိပ်
၃၁မြင်းခြံဒီဂရီကောလိပ်
၃၂မိုးညှင်းဒီဂရီကောလိပ်
၃၃စစ်ကိုင်းတက္ကသိုလ်
၃၄တောင်ကုတ်ဒီဂရီကောလိပ်
၃၅မန္တလာဒီဂရီကောလိပ်
၃၆ဟားခါးကောလိပ်