နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ လေးနှစ်တာကာလအတွင်းပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆောင်ရွက်ချက်များ